skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục

Kết quả 31 - 40 của 1.435  trong Tài nguyên số

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
31
Material Type:
Luận văn/Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các yếu tố tạo động lực làm việc của công chức: trường hợp nghiên cứu tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi : Luận văn thạc

Lê Hoàng Quân ; Trần Độc Lập hướng dẫn khoa học.

TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Tài liệu số/Tài liệu điện tử. Thư viện cũng có bản sao vật lý.

32
Material Type:
Nghiên cứu nguồn ngoài
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp : Luận văn thạc ngành kế toán

Dương Thị cẩm Vân ; Lê Đình Trực hướng dẫn khoa học

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2007

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

33
Material Type:
Luận văn/Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tóm lược văn bản dựa trên tiếp cận trích yếu : Luận văn thạc

Nguyễn Minh Hiếu ; Nguyễn Thanh Hiên hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Tài liệu số/Tài liệu điện tử. Thư viện cũng có bản sao vật lý.

34
Material Type:
Nghiên cứu nguồn ngoài
Thêm vào Góc nghiên cứu

Định hướng chiến lược marketing của công ty Lotteria Việt Nam đến năm 2010 : Luận văn thạc

Tất Cẩm Huy ; Trần Văn Chánh hướng dẫn khoa học

Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2004

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

35
Material Type:
Luận văn/Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếp cận học máy cho phân loại cảm xúc : Luận văn thạc

Huỳnh Thị Thanh Thủy ; Lê Anh Cường hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Tài liệu số/Tài liệu điện tử. Thư viện cũng có bản sao vật lý.

36
Material Type:
Luận văn/Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Johnson bounds for binary codes and their improvements : Luận văn thạc

Trần Đoàn Tuyết Khanh ; Phan Thanh Toàn hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019.

Tài liệu số/Tài liệu điện tử. Thư viện cũng có bản sao vật lý.

37
Material Type:
Luận văn/Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một phương pháp ẩn luật kết hợp nhạy cảm : Luận văn thạc

Hoàng Thị Diệu ; Lê Hoài Bắc hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019.

Tài liệu số/Tài liệu điện tử. Thư viện cũng có bản sao vật lý.

38
Material Type:
Luận văn/Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bank Flipped Linear Address Map for Image Processing Applications : Luận văn thạc

Do Huu Khang ; Jae Young Hur hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Tài liệu số/Tài liệu điện tử. Thư viện cũng có bản sao vật lý.

39
Material Type:
Luận văn/Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng thế giới : Luận văn thạc

Phạm Hồng Châu ; Võ Xuân Vinh giảng viên hướng dẫn

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2015

Tài liệu số/Tài liệu điện tử. Thư viện cũng có bản sao vật lý.

40
Material Type:
Luận văn/Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trích ly Gamma oryzanol từ dầu cám gạo : Luận văn thạc

Nguyễn Thanh Liêm ; Hoàng Thị Kim Dung hướng dẫn khoa học

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2016

Tài liệu số/Tài liệu điện tử. Thư viện cũng có bản sao vật lý.

Kết quả 31 - 40 của 1.435  trong Tài nguyên số

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Chỉ hiển thị

 1. Tài liệu in (815)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (8)
 2. 2004 đến 2007  (437)
 3. 2008 đến 2011  (64)
 4. 2012 đến 2016  (303)
 5. Sau 2016  (484)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (1.433)
 2. English  (137)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...