skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index
Refined by: Discplines: Công nghệ sinh học remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Lecture
Add to My Research

Thống kê trong khoa học sự sống : Slide bài giảng. Mã môn: C01145

Thạch Thanh Tiền.

Tp. Hồ Chí Minh, 2015.

Digital Resources/Online E-Resources

2
Material Type:
Lecture
Add to My Research

CNSH và sinh học phân tử thực vật : Slide bài giảng. Mã môn: 603083

Nguyen Thi Thanh Hien.

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.

Digital Resources/Online E-Resources

3
Material Type:
Lecture
Add to My Research

Sinh học phân tử ứng dụng trong khoa học : Slide bài giảng. Mã môn: 603080

Trương Thị Diệu Hiền.

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.

Digital Resources/Online E-Resources

4
Material Type:
Lecture
Add to My Research

Dược học và độc học : Slide bài giảng. Mã môn: 608012

Do Thi Duyen.

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.

Digital Resources/Online E-Resources

5
Material Type:
Lecture
Add to My Research

Sinh học con người : Slide bài giảng. Mã môn: 608006

Phạm Đình Chương.

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.

Digital Resources/Online E-Resources

6
Material Type:
Lecture
Add to My Research

Cây trồng và sức khỏe môi trường : Slide bài giảng. Mã môn: 607028

Trương Thị Diệu Hiền.

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.

Digital Resources/Online E-Resources

7
Material Type:
Lecture
Add to My Research

Khoa học ung thư : Slide bài giảng. Mã môn: 608009

Nguyễn Khánh Linh.

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.

Digital Resources/Online E-Resources

8
Material Type:
Lecture
Add to My Research

Vi sinh thực phẩm : Slide bài giảng. Mã môn: 603089

Bùi Anh Võ.

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.

Digital Resources/Online E-Resources

9
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Đánh giá tác động của Nano bạc trong việc cải tiến chất lượng cây hoa đồng tiền (Gerabera jamesonii) nuôi cấy In Vitro : Khóa luận tốt nghiệp

Trần Đào Hồng Trinh ; Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Phúc Huy giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

10
Material Type:
Book
Add to My Research

Công nghệ sinh học và sinh học phân tử thực vật : Giáo trình thí nghiệm. Mã môn học : 603084

Khoa Khoa học ứng dụng. Bộ môn Công nghệ sinh học.

Tp. Hồ Chí Minh, 2017.

Digital Resources/Online E-Resources

11
Material Type:
Book
Add to My Research

Thí nghiệm vi sinh thực phẩm

Khoa Khoa học ứng dụng. Bộ môn Công nghệ sinh học.

Tp. Hồ Chí Minh, 2017.

Digital Resources/Online E-Resources

12
Material Type:
Lecture
Add to My Research

Tương tác giữa thực vật, vi sinh vật và côn trùng : Slide bài giảng. Mã môn: 607029

Trương Thị Diệu Hiền.

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.

Digital Resources/Online E-Resources

13
Material Type:
Lecture
Add to My Research

Kỹ thuật trồng nấm : Slide bài giảng. Mã môn: 603085

Nguyễn Khánh Linh.

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.

Digital Resources/Online E-Resources

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait