skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index
Refined by: Discplines: Kỹ thuật phần mềm remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Xây dựng website quản lý sản xuất : Khóa luận tốt nghiệp

Cao Vinh Quang, Lý Hào Tài ; Trần Trung Tín giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2014

Print resources available at TDTUL(GetIt)

2
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Phát triển hệ thống tìm kiếm tài liệu tiếng Việt dựa trên mã nguồn mở Lucene : Khóa luận tốt nghiệp

Nguyễn Hữu Thoại, Phạm Thanh Bình ; Vũ Đình Hồng giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2014

Print resources available at TDTUL(GetIt)

3
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Xây dựng ứng dụng chống trộm và tìm kiếm điện thoại bị mất trên Android : Khóa luận tốt nghiệp

Mai Văn Hạnh ; Trần Văn Phúc ; Phạm Văn Sim Anh giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2014

Print resources available at TDTUL(GetIt)

4
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Xây dựng hệ thống điện toán lưu trữ hình ảnh chuẩn đoán bệnh sử dụng hình ảnh Dicom trên nền web HTML5 : Khóa luận tốt nghiệp

Võ Thành Long ; Võ Thị Hồng Phi ; Trần Vũ Bình giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2014

Print resources available at TDTUL(GetIt)

5
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Hệ thống đánh chỉ mục và tìm kiếm văn bản dựa trên ngữ nghĩa : Khóa luận tốt nghiệp

Phạm Thị Thêm, Phạm Thị Mỹ Nương ; Nguyễn Thanh Hiên giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2015

Print resources available at TDTUL(GetIt)

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Mai Văn Hạnh
  2. Vũ Đình Hồng
  3. Lý Hào Tài
  4. Võ Thành Long
  5. Trần Vũ Bình

Searching Remote Databases, Please Wait