skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index
Refined by: Discplines: Tài chính - Ngân hàng remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Thesises (postgraduate)
Add to My Research

Các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại chi cục thuế Quận Tân bình thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ

Phạm Thùy Dung ; Phan Đình Nguyên hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

2
Material Type:
Thesises (postgraduate)
Add to My Research

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ

Hồ Thị Phương ; Hoàng Hải Yến hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

3
Material Type:
Thesises (postgraduate)
Add to My Research

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn trước và sau khi niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ

Ngô Thị Ngọc Thảo ; Hoàng Hải Yến hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

4
Material Type:
Thesises (postgraduate)
Add to My Research

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ

Nguyễn Thị Phương Hiền ; Lê Vinh Danh hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

5
Material Type:
Thesises (postgraduate)
Add to My Research

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam khu vực TP.HCM : Luận văn thạc sĩ

Huỳnh Hữu Lộc ; Lê Vinh Danh hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

6
Material Type:
Thesises (postgraduate)
Add to My Research

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam : Luận văn thạc sĩ

Nguyễn Thị Hồng Trâm ; Đào Lê Kiều Oanh hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources. The library also has physical copies.

7
Material Type:
Thesises (postgraduate)
Add to My Research

Tác động thuế của doanh nghiệp đến hiệu quả tài chính - nghiên cứu thực nghiệm tại hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Tây Ninh : Luận văn thạc sĩ

Nguyễn Mẫn Tú ; Phan Đình Nguyên hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

8
Material Type:
Thesises (postgraduate)
Add to My Research

Đánh giá tác động của luật môi trường đến thị trường chứng khoán Singapore : Luận văn thạc sĩ

Trần Thị Mai Hồng ; Phạm Nguyễn Anh Huy hướng dẫn khoa học.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources. The library also has physical copies.

9
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Tác động của việc kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc lên tỷ lệ nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp

Trần Nam Phương, Cao Trần Tuyết Ngọc ; Đỗ Thị Thanh Nhàn giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources. The library also has physical copies.

10
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

The impact of government ownership on performance of VN-30 firms listed on Ho Chi Minh stock exchange : Khóa luận tốt nghiệp

Tran Nguyen Khanh Huy, Vu Ngoc Phat ; Bui Duc Nha giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources. The library also has physical copies.

11
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

The impact of foreign ownership on performance of VN-30 firms listed on Ho Chi Minh stock exchange : Khóa luận tốt nghiệp

Luong Thi Thanh Thao, Dinh Ba Thinh ; Hoang Cam Trang giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

12
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

The effects of 2016 U.S. presedential election on the stock exchange: Evidence from the U.S. stock market : Khóa luận tốt nghiệp

Pham Ngoc Ai Nhu, Truong Dieu Linh ; Phạm Nguyễn Anh Huy giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

13
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

The realationship between the corpoarate cash holding and the state ownership: A study of listed corporation in Vietnam : Khóa luận tốt nghiệp

Lam Tien Dat, Cao Ngoc Phuong Uyen ; Do Thi Thanh Nhan giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

14
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

The effects of carbon tax on Singaporean stock market : Khóa luận tốt nghiệp

Ngũ Ngọc Vương Hân, Võ Ngọc Thái ; Phạm Nguyễn Anh Huy giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources. The library also has physical copies.

15
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

The impact of ceo duality on market performance of M&A events: evidence from Vietnam : Khóa luận tốt nghiệp

Nguyen Ngoc Minh Tran, Huynh Nguyen Minh Tam ; Bui Duc Nha giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources. The library also has physical copies.

16
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Phân tích sự tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp

Liêu Hải Yến, Võ Huỳnh Phương Trinh ; Nguyễn Duy Sữu giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources. The library also has physical copies.

17
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Factors affecting the capital structure of construction and real estate companies on Vietnamese stock exchanges : Khóa luận tốt nghiệp

Nguyen Trinh Thuy Tien, Ngo Dang Thien Kim ; Hoang Cam Trang giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources. The library also has physical copies.

18
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

The asset price channel of monetary policy transmissionn mechanism at Vietnam : Khóa luận tốt nghiệp

Phan Cong Quan, Nguyen Thi Quynh Nhu ; Nguyễn Duy Sữu giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources. The library also has physical copies.

19
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

The board gender and dividend payout policy: What really matters? : Khóa luận tốt nghiệp

Bui Thai Duy, Vo Thi Xuan Mai ; Bui Duc Nha giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources. The library also has physical copies.

20
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

The effects of intellectual capital efficiency on firm performance: Evidence from the Vietnamese banking sector : Khóa luận tốt nghiệp

Nguyen Thuy Nga, Vo Hong Ngan ; Phạm Nguyễn Anh Huy giảng viên hướng dẫn.

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2018.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Refine My Results

Resource Type 

  1. Thesises (undergraduate)  (12)
  2. Thesises (postgraduate)  (8)
  3. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Duc Nha Bui
  2. Nguyễn Anh Huy Phạm
  3. Hoàng Hải Yến
  4. Lê Vinh Danh
  5. Phan Đình Nguyên

Searching Remote Databases, Please Wait