skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Results 1 - 20 of 54  for All Library Resources

Results 1 2 3 next page
Refined by: Discplines: Thống kê remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My Research

Essentials of stochastic processes

Richard Durret.

2nd ed., New York : Springer, 2012. ;ISBN9781461436157

Digital Resources/Online E-Resources

2
Material Type:
Book
Add to My Research

Understanding Markov chains : examples and applications

Nicolas Privault.

Singapore : Springer, 2013.

Digital Resources/Online E-Resources

3
Material Type:
Book
Add to My Research

An introduction to statistical methods and data analysis

R. Lyman Ott, Michael Longnecker.

6th ed., Beltmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2010.

Digital Resources/Online E-Resources

4
Material Type:
Other
Add to My Research

Phân tích dữ liệu : Bài tập. Mã môn: C03044

Khoa Toán - Thống kê.

Tp. Hồ Chí Minh, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources

5
Material Type:
Lecture
Add to My Research

Nhập môn thống kê : Slide bài giảng. Mã môn: C03057

Chế Ngọc Hà.

Tp. Hồ Chí Minh, 2018.

Digital Resources/Online E-Resources

6
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Phân tích chuỗi thời gian tuyến tính và ứng dụng : Khóa luận tốt nghiệp

Nguyễn Tiến Dũng ; Lê Trường Nhật giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

7
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Phân tích tình hình thương mại - dịch vụ khu vực kinh tế ngoài nhà nước trên địa bàn quận 7 giai đoạn 2011-2015 : Khóa luận tốt nghiệp

Bùi Ngọc Cẩm ; Nguyễn Thị Hồng Loan giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

8
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Vận dụng các phương pháp thống kê trong phân tích sự biến động của ngành công nghiệp Quận 5 giai đoạn 2010-2015 : Khóa luận tốt nghiệp

Dương Việt Phúc, Nguyễn Trần Đăng Nguyên ; Nguyễn Thị Hồng Loan giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

9
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Dự báo chuỗi thời gian tài chính : Khóa luận tốt nghiệp

Lý Ngọc Trâm Anh, Nguyễn Thị Kim Thân ; Lê Trường Nhật giảng viên hướng dẫn.

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017.

Print resources available at TDTUL(GetIt)

10
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH một phần trăm giai đoạn 2013-2016 : Khóa luận tốt nghiệp

Võ Thị Diễm Thúy, Đào Thiên Kim ; Nguyễn Thị Hồng Loan giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2016

Print resources available at TDTUL(GetIt)

11
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Phân tích tình hình hoạt động của công ty cổ phần Kinh Đô giai đoạn 2011-2015 : Khóa luận tốt nghiệp

Viên Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên ; Nguyễn Thị Hồng Loan giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

12
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Chuỗi thời gian và ứng dụng trong dự báo doanh thu của công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa : Khóa luận tốt nghiệp

Trần Mai tuyết Hương ; Nguyễn Trang Thảo giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

13
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Một số bài toán kiểm định giả thuyết trong thống kê nhiều chiều : Khóa luận tốt nghiệp

Từ Bửu Linh, Nguyễn Thị Thu Hoa ; Dương Thanh Phong giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

14
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Một số mô hình xác suất trong định giá quyền chọn : Khóa luận tốt nghiệp

Đặng Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Thanh Thúy ; Lê Trường Nhật giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

15
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Xây dựng mô hình dự báo giá cổ phiếu : Khóa luận tốt nghiệp

Lê Thị Hồng Hoa, Lê Thị Thúy An ; Lê Trường Nhật giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

16
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Phân loại tín dụng ngân hàng : Khóa luận tốt nghiệp

Nguyễn Thị Yến Linh ; Nguyễn Trang Thảo giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

17
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Vận dụng các phương pháp thống kê vào phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 : Khóa luận tốt nghiệp

Nguyễn Kim Phúc, Vũ Thị Thanh Thủy ; Nguyễn Thị Hồng Loan giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

18
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Quá trình Poison và ứng dụng : Khóa luận tốt nghiệp

Phạm Thị Thanh Thảo, La Thị Thúy ; Lê Trường Nhật giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

19
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Phân phối chuẩn nhiều chiều và mẫu từ phân phối chuẩn nhiều chiều : Khóa luận tốt nghiệp

Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Trang ; Dương Thanh Phong giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

20
Material Type:
Thesis (undergraduate)
Add to My Research

Vận dụng các phương pháp thống kê vào phân tích hoạt động ngành dệt tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 : Khóa luận tốt nghiệp

Trần Thị Thắm ; Nguyễn Thị Hồng Loan giảng viên hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017

Print resources available at TDTUL(GetIt)

Results 1 - 20 of 54  for All Library Resources

Results 1 2 3 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine My Results

Creation Date 

From To
 1. Before 2012  (1)
 2. 2012 To 2012  (1)
 3. 2013 To 2015  (1)
 4. 2016 To 2017  (49)
 5. After 2017  (2)
 6. More options open sub menu

Resource Type 

 1. Thesises (undergraduate)  (49)
 2. Books  (3)
 3. Other  (1)
 4. Lectures  (1)
 5. More options open sub menu

Language 

 1. Vietnamese  (50)
 2. English  (5)
 3. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait